Vše o PC

Tvoříme Tabulky<TABLE>...</TABLE> Vytvoření tabulky
<TABLE border="číslo"> Nastavení orámování tabulky v pixelech
<TABLE cellspacing="číslo"> Určuje odsazení vnějšího prostoru mezi jednotlivými buňkami tabulek
<TABLE cellpadding="číslo"> Určuje velikost vnitřního osazení od okraje buňky tabulky
<TABLE height="číslo" nebo "%"> Určuje výšku tabulky v pixelech nebo procentuální velikosti okna prohlížeče
<TABLE width="číslo" or "%"> Určuje šířku tabulky v pixelech nebo procentuální velikosti okna prohlížeče
<TD>...</TD> Definuje buňku tabulky
<TD bgcolor="barva"> Nastaví definovanou barvu pro buňku tabulky
<TD colspan="číslo"> Určuje počet sloupců, které má daná buňka spojovat
<TD rowspan="číslo"> Určuje počet řádků, které má daná buňka spojovat
<TD nowrap> Určuje, že obsah buňky nebude zalomen
<TH>...</TH> Definuje záhlaví tabulky, kde text bude zobrazen tučně a vycentrován na střed
<TR>...</TR> Vytváří řádky tabulky
<TR bgcolor="barva"> Nastaví definovavou barvu pro celý řádek tabulky
<TR align="left/right/center"> Definuje horizontální zarovnání obsahu celého řádku
<TR valign="top/middle/bottom"> Definuje vertikální zarovnání obsahu celého řádku
<TD align="left/right/center"> Definuje horizontální zarovnání obsahu buňky tabulky
<TD valign="top/middle/bottom"> Definuje vertikální zarovnání obsahu buňky tabulky

 
 PX PX  PX PX PX PX ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Game - Pc Frozen Throne GTA-sa-MP ViB - Vymena ikoniek a bannerov Frozen Throne CZ/SK gif" />
Generated image
uloz.to - sdilej snadno datavymena ikonek-banneru zdarma